RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia
6:00 – 8:00
Ranek: schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zajęcia indywidualne, wyrównawcze i z dziećmi zdolnymi, praca w małych zespołach, zabawy dowolne pod kierunkiem nauczycieli

8:00 – 8:15
Czynności związane z przygotowaniem do I. śniadania:
-W grupach młodszych (3-4l.)zabawy ruchowe
-W grupach starszych (5-6l.) ćwiczenia gimnastyczne 5-minutowe
-Czynności samoobsługowe w sali i łazience – realizacja zadań z zakresu podstawy programowej

8:15 – 8:45 Pierwsze śniadanie

8:45 – 9:45
Zajęcia o charakterze edukacyjnym (integracja treści programowych z zakresu wychowania umysłowego, zdrowotnego, społecznego, estetycznego, umuzykalnienie - rytmika, z kształtowaniem postaw ekologicznych - zgodne z nową podstawą programową.
Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, spacery - grupy młodsze co najmniej 1 godz. dziennie

10:35– 10:45
Czynności związane z przygotowaniem do posiłku:
- Zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe

10:45 – 11:00 Drugie śniadanie

11:00 – 13:00
- W grupach najmłodszych: odpoczynek w sypialni
- W grupach starszych : spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, wyjścia do teatru, kina, religia, j.angielski
- Praca wyrównawcza z dziećmi z dysfunkcjami, w zespołach wyrównawczych, praca z dziećmi zdolnymi.

13:00 – 15:30
- Zajęcia dodatkowe

13:20 – 13:30
Czynności związane z przygotowaniem do obiadu:
- Zabawy ruchowe
- Czynności samoobsługowe w łazience, w sypialni (w gr.młodszych)

13:30 – 14:00 Obiad

14:00 - 16:30
- Zabawy dydaktyczne, dowolne wg zainteresowań dzieci, manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, utrwalające,
- Praca z dziećmi z trudnościami oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy muzyczno - ruchowe.
- Wyjście do ogrodu przedszkolnego, zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętów ogrodowych, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy sprawnościowe
- Rozchodzenie się dzieci do domu.Przedszkolowo.pl logo