OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Odpłatności za przedszkole pobierane będą w wyznaczonych na tablicy informacyjnej dniach, w gabinecie intendentki.
Po wcześniejszym zdeklarowaniu, wpłatę można dokonać także na konto,
kwity do pobrania u wychowawców grup
nr PKO Bank Polski 77 1020 5460 0000 5602 0118 4464
Kwota przelana na konto musi być zgodna z kwotą na kwicie.
Dziękujemy za terminowość.
Przedszkolowo.pl logo